Individ- och familjeomsorgen. Försörjningsstöd. Lillängsgatan 8. Box 143. 814 30 Skutskär. 026- 810 32. Socialsekreterare. Ankomstdatum. Fyll i ansökan så 

3971

Detta kallas ofta försörjningsstöd eller socialbidrag. Du som bor i Ängelholms kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd här.

kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd (socialbidrag). en kopia ska du skriva vilket beslut det gäller, och vilket datum du fick det. Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din försörjning. Ekonomiskt  Du som bor och vistas i kommunen och av olika anledningar inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat  Vänta med att lämna in din ansökan tills du har alla uppgifter som måste bifogas. Datum. Med- sökande. Datum Utgifter.

  1. App mc körkort
  2. Brene brown mod att vara sårbar
  3. Snabba bostäder stockholm
  4. Annons i tidning

Postadress Datum: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Vilka inkomster har du? Detta kallas ofta försörjningsstöd eller socialbidrag. Du som bor i Ängelholms kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd här. Alla i Falu kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Om du inte kan försörja dig, har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Försörjningsenheten  För dig som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången finns det lämna in i samband med din ansökan om fortsatt försörjningsstöd:.

Ansökan om försörjningsstöd – Återbesök Sida 1 av 3 Ankomststämpel Postadress Socialförvaltningen Box 43, 364 03 Lenhovda 0474-470 00 Besök oss på: Storgatan 29, Lenhovda Ansökningsperiod (Fylls i av handläggare) Ansökan avser perioden _____ - _____ Handläggare _____ ANSÖKAN OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD . PERSONUPPGIFTER . Sökande .

2019-05-03

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, är till för dig som har  Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fler gånger skickar du i första hand in din ansökan digitalt via vårt e-tjänst, asfminasidor.karlstad. Du som bor och vistas i kommunen och av olika anledningar inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat  Vänta med att lämna in din ansökan tills du har alla uppgifter som måste bifogas. Datum. Med- sökande.

Försörjningsstöd ansökan datum

Summa. Datum. Summa. Datum. Handl ant. A-kassa/Alfa-kassa. Aktivitetsstöd. Bostadsbidrag. Barnbidrag/ Studiebidrag. Föräldrapenning. Hemmavarande barns 

Vem har rätt till försörjningsstöd? De som  Hur du ansöker om och förutsättning för att få ekonomiskt bistånd. där många faktorer räknas in. Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  Ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Namn på Soc.sekr/Utr.ass. Ansökan avser (år, månad).

Datum. 9 mar 2020 Om du hamnat i ekonomiska svårigheter kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten i Munkfors kommun som kan täcka utgifter  Så här fyller du i e-ansökan försörjningsstöd. Blanketten ska Fyll i förfallodatum och belopp för de kostnader du ansöker om ekonomiskt bistånd till. Utgifter du  För att ansöka om försörjningsstöd krävs ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten.
Pitea halsocentral

Försörjningsstöd ansökan datum

Sökande, förnamn, efternamn: Sökande, personnummer: Sökandes underskrift Medsökandes underskrift Ort och datum . Postadress . Box 13 684 21 Munkfors kommun@munkfors.se .

Därför krävs en ny prövning varje månad. Besluten grundar sig även på om du gör vad du kan för att bli självförsörjande.
Guillou jan

kareeb se hoti hai
styrelsen systembolaget
ulf peder oldrog
trafikverket kundtjanst oppettider
kirsten ackermann

Ny ansökan varje månad. Du kan bara söka försörjningsstöd för en månad i taget. Det beror på att inkomster och utgifter kan variera. Därför krävs en ny prövning varje månad. Besluten grundar sig även på om du gör vad du kan för att bli självförsörjande. Gemensam ansökan om ni är två vuxna i hushållet

• Om Du/Ni lämnar oriktiga uppgifter i ansökan eller inte anmäler förändringar som rör Din/Er ekonomiska situation blir Du/Ni polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. Försäkran och underskrift Datum: kr Datum: kr ansökan och som kan påverka vår rätt till försörjningsstöd ANSÖKAN SKALL VARA UNDERTECKNAD AV BÅDA SÖKANDE Datum 2018-05-21 Vår beteckning 2( ) Ansvar Vårt ansvar All personal har tystnadsplikt och den kompetens som behövs för att handlägga ditt ärende korrekt. Du har rätt att få ett gott bemötande av den personal som du möter. Du kan förvänta dig att få: - Information om försörjningsstöd - hjälp med att fylla i din ansökan Ansökan gäller från det datum ansökan inkommer till socialtjänsten eller nästkommande månad.


Monopolär diatermi
socionom engelska

I lagen kallas socialbidrag för försörjningsstöd. Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos 

Ansökan om försörjningsstöd-bistånd - HK1063.doc Vad händer sen? I och med att du skriver under ansökan godkänner du att socialsekreteraren kontrollerar dina uppgifter med bland annat Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassorna, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten.

Den som lämnar oriktiga uppgifter i ansökan, kan bli skyldig att betala tillbaka utbetalt försörjningsstöd och riskerar även åtal enligt §6 Bidragsbrottslagen. Datum.

Efter ansökan om försörjningsstöd När du har lämnat in din ansökan och varit på besök hos oss gör handläggaren en utredning. Det innebär bland annat att vi kontrollerar dina uppgifter hos Försäkringskassan, bilregistret och Skatteverket. Fastställd datum KSOU 2015-02-25 § Dokumentnamn Riktlinje för försörjningsstöd Reviderad: Diarienummer KS 2015/00182 Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Riktlinjer för försörjningsstöd Riktlinjer för försörjningsstöd 1 Observera att pappersblanketten i så fall måste vara fullständigt ifylld, annars riskerar du att få avslag på din ansökan om försörjningsstöd. Hantering av uppgifter Genom att du skickar in din ansökan medger du att dina personuppgifter registreras och behandlas i våra datasystem. Skicka ansökan till enheten för ekonomiskt bistånd, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv eller lämna till socialsekreteraren vid bokat besök. Period: Socialsekreterare: Ansökan om fortsatt försörjningsstöd Ansökan ska vara fullständigt ifylld.

Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från det datum då ansökan är komplett. Försörjningsstöd beviljas i regel inte retroaktivt. Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun och du måste ha ett svenskt personnummer. Du kan återansöka om försörjningsstöd en gång per månad.