Denna uppsats syftar till att ur svenska socialarbetares perspektiv beskriva och förstå begreppet ”interkulturell kompetens” i socialt arbete. För att uppfylla syftet har två frågeställningar besvarats, nämligen; Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i …

2742

Så mycket kompetens kan gå förlorad på grund av bristande interkulturell kommunikation. Och tvärtom, så Uppsats: Kinesers upplevelser av svenskt arbetsliv.

Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga förskollärare. Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning . 7,5 HP. Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  1. Mattbolaget uddevalla öppettider
  2. Hållfasthetslära lösningar pdf

mångkulturellt samhälle. Därmed också den svenska skolan. Den här uppsatsen behandlar den interkulturella kompetensen hos lärare som undervisar elever som inte har svenska som förstaspråk i samhällskunskap. Den beskriver den interkulturella kompetensen hos fem undersökta lärarna i uppsatsen.

Sverige är mångkulturellt eftersom Interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt.

Interkulturell Stier (2004) använder begreppet interkulturell för att definiera möten med människor med olika kulturella bakgrunder, medan han beskriver möten mellan människor med gemensam kulturell bakgrund som intrakulturell. Samtidigt anser uppsatsförfattarna att

Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt.

Interkulturell kompetens uppsats

förskolan anger mål som förutsätter personal med interkulturell pedagogisk kompetens. I ljuset av detta kommer texten att ge svar på denna kompetens och hur den kan utvecklas samt att ge några kännetecken för interkulturella läropro-cesser, som kan användas i alla utbildningar. Texten utmynnar i interkulturell

Och interkulturella möten kan vara utmanande – ibland.

Kamali , M . ( 2002 ) Kulturkompetens i socialt arbete : Om socialarbetaren och klientens kulturella bakgrund . Lahdenperä , P . ( 1999 ) ” Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning ” , i  2.1 Interkulturell kompetens För att reda ut begreppet interkulturell kompetens kommer jag först att beskriva begreppen interkulturell och kompetens. Jag kommer sedan att ta upp en definition av och teorier kring begreppet.
Johanna lundberg fröken ur

Interkulturell kompetens uppsats

Förskollärarprogrammet. Program på grundnivå. Ht2022. Hållbar interkulturell kompetens. Kurs inom Yrkeshögskolan.

Jag kommer sedan att ta upp en definition av och teorier kring begreppet.
Vad ar forebyggande arbete

life butik helsingborg öppettider
kitty core
doktor barn
rebecka martinsson säsong 1
reningsverk stockholms län
tui resorts
scania polar express

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning . 7,5 HP. Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger en översikt av teorier och metoder för att förstå, analysera och hantera studie- och yrkesvägledning ur ett normkritiskt och interkulturellt …

Här får du som student information om att skriva uppsats eller göra värderas utlandsvistelser högt och interkulturell kompetens är en egenskap som är mycket  Internationella erfarenheter och interkulturell kompetens blir allt viktigare så ta under 8 veckor under den termin som examensarbete eller uppsats ska skrivas. Så mycket kompetens kan gå förlorad på grund av bristande interkulturell kommunikation.


Who kurva amning
ett steg fram, ett steg tillbaka, jag fortsätter framåt men gör inga framsteg

mångkulturell och interkulturell. Dessa begrepp definieras även var för sig i den forskning som utgör grunden för vår uppsats. Mångkultur definieras som personer med olika kulturella bakgrunder som existerar sida vid sida (Andersson, 1999, s.35; Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 16).

Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildning ges delvis på distans med en obligatorisk   Nr. 33. Licentiatuppsats Henrik Friberg: 2017. Nr. 32. Licentiatuppsats Licentiatuppsats Maria Johansson: Historieundervisning och interkulturell kompetens.

Det kan vara avhandlingar, C- och D- uppsatser från universitet och (2011) Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma · (2011) Litteracitet och visuella Sfi-lärarens specialpedagogiska kompetens · (2011) Den dubbla uppgiften 

För en effektiv interkulturell kommunikation krävs kompetens hos individen. Mitt syfte med denna uppsats är därför att analysera de förutsättningar som finns för interkulturell kommunikationskompetens hos personalen på Skatteverkets servicekontor. Interkulturell kompetens i skolan Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer Intercultural competence in school Meetings between pupils from culturally different learning environments Anneli Einarsson Uppsats 10 poäng Magisterkurs i allmän pedagogik Examinator: Lena Lang 61-80 poäng Titta på filmen där Patrick Gruczkun, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om interkulturella möten. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt och/eller i grupp.

För att uppfylla syftet har två frågeställningar besvarats, nämligen; Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i det sociala arbetet av etnisk svenska socialarbetare?