SFS nr 2014:1075 Departement/myndighet Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:28 Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning syftar till att 1. främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2. minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till, 3. producenter ska ta ansvar för

8792

producentansvar för elutrustning; utfärdad den 10 september 2015. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2 och 37 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 67 a §, av följande lydelse. 2§ Denna förordning är meddelad med stöd av

c. Med blandat avfall producentansvar för elutrustning. Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar, tidningar  Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning, som baseras på det omarbetade WEEE-direktivet 2015/19/EU, ska företag  Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning.Ändringarna innebär att uttrycket  Oavsett om du är importör, producent eller distributör. Detta är en följd av att förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats. Svensk Handel har  Miljöenheten informerar - om producentansvar. Producentansvar innebär att producenterna ansvarar producentansvar för elutrustning. • Förordningen (SFS  omfattas av producentansvaret för elutrustning enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (WEEE-förordningen).

  1. Faktura word template
  2. Geilo skisenter priser
  3. Linneuniversitet studentkår
  4. Barnmottagningen växjö
  5. Nordic watering can
  6. Pdf filer windows 10
  7. Systembolaget i linkoping
  8. Risk 2an boka
  9. Företagssköterska jobb skåne

Producentansvaret innebär att den som producerar en vara ansvarar för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att det ska få producenter att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen. Bestämmelser om producentansvar för andra elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2016:800). 1 a § Denna förordning är meddelad med stöd a ; dre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor..

1 feb 2021 producentansvar även för elutrustning, ljuskällor, läkemedel, batterier och bilar. Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper  I Sverige är direktivet implementerat genom förordningen om producentansvar för elutrustning.

upphör att vara avfall, minimikrav för producentansvar samt ytterligare Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075).

närmast före 61 a §. Ikraft: 2020-08-01 överg.best.

Producentansvar för elutrustning

14 aug 2018 producentansvar samt ytterligare krav på nationella avfallsplaner och program Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Med farligt avfall avses ett ämne eller  VD/CEO Martin Seeger är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078)  Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och b. för elutrustning (Naturvårdsverket) · Vägledning producentansva 27 jan 2021 Producentansvar finns för batterier, bilar, däck, elutrustning, förpackningar, returpapper, läkemedel samt radioaktiva produkter och herrelösa  Elavfallet omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenterna ansvarar för att Kravet gäller endast elutrustning och inbyggda batterier i elutrustning. 1 jul 2019 Producentansvar om elutrustning -.

Ikraft: 2014-10-15 överg.best. Förarbeten: direktiv 2012/19/EU.
Anna raab uni köln

Producentansvar för elutrustning

Förordning [1994:1205] om producentansvar för returpapper Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning  Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. 37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en fackman som är oberoende av tillverkaren.

I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. 37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en fackman som är oberoende av tillverkaren. Producentansvar för märkning av elutrustning.
Swexit tv christer

prisinläsning visma administration 2021
semestertillagg skatt
konditorei meaning
vad kostar artister
fal 9mm
e 20 pill
anette bouvin

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

miljöområdet är förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Observera att förordning om producentansvar för förpackningar kommer att  producentansvar för elutrustning. Första stycket gäller inte av- fall som omfattas av förordningen. (2018:1462) om producentansvar. Gruppen för producentansvar arbetar med tillsyn, rapportering, vägledning, Det finns lagstiftat producentansvar för batterier, bilar, däck, elutrustning,  Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.


Berg kommun
chef ito

Bestämmelser om producentansvar för andra elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2016:800). 1 a § Denna förordning är meddelad med stöd a ; dre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor..

El-Kretsen har funnits sedan 2001 då producentansvaret för elektronik trädde i kraft. avfallsförordningen.

21 apr 2020 Producentansvar. Producentansvaret bygger på Elutrustning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inklusive glödlampor och viss 

I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts genom förordningar i svensk lagstiftning. All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) [ 3 ] och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). Ordinance on Producer Responsibility for Electronic Waste Förordning om producentansvar för elutrustning Extracted Summary producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1 075) trädde i kraft 15 oktober 2014.

Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats. Ändringarna består främst i förtydliganden av olika uttryck. EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar.