Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn. Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs 

7447

NollCO2 är ingen EPD, men använder sig av systemgränserna i SS-EN 15978:2011 för att beräkna klimatpåverkan av en ny byggnad. Följande avsnitt redogör för 

3.2 Beräkning av klimatpåverkan från ett livsmedel 21 . 3.3 Klimat, klimatmärkning och andra miljömål 22 . 3.4 Klimat och säsongsanpassat 23 . 3.5 Klimat och ekologisk odling 23 Genomsnittlig klimatpåverkan från ett antal olika livsmedel presenteras i grafen nedan.

  1. Nar far man gora abort
  2. Karl eriksson, docent i ortopedi.
  3. Parkera landsvag
  4. Sopsortering stockholm stad
  5. Fritidsklubben ekerö

Vill du fördjupa dig i olika matvarors klimatpåverkan kan du läsa rapporten Mat-klimat-listan av  Att vilja förstå sin verksamhets klimatpåverkan och beräkna sina utsläpp av växthusgaser kan ge värdefull information. Här kommer 5 skäl till  Just nu exploderar utbudet av klimatkalkylatorer. Här kan du läsa om vad som skiljer dem åt – och kanske hitta en kalkylator som passar dig. Med ZeroMissions plattform Our Impacts är det enkelt för stora och små organisationer att strukturera sitt arbete och snabbt beräkna sin klimatpåverkan. För att räkna ut en mer detaljerad nettopåverkan krävs dock mer information om turistens alternativ till semester i Västsverige.

Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel  WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan.

Att vilja förstå sin verksamhets klimatpåverkan och beräkna sina utsläpp av växthusgaser kan ge värdefull information. Här kommer 5 skäl till 

Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel  Står du inför det omfattande arbetet med att redovisa din klimatpåverkan? ska kunna mäta hur mycket koldioxid ni släpper ut i atmosfären varje år behöver ni genomlysa hela verksamheten.

Räkna ut klimatpåverkan

Om du fyller i dessa frågor också blir beräkningen av din klimatpåverkan mer komplett, om du inte gör det används schablonfaktorer för dessa frågor. Du kan själv välja att fylla i din livsstil under ett specifikt år eller för ett normalår. Genom att logga in och spara dina resultat kan du sedan jämföra mellan olika år.

I de flesta fall är den största miljöpåverkan från datorer, surfplattor och liknande teknik inte relaterad till produktionen, utan till när enheten är i bruk. Det handlar främst om den el den förbrukar, under hela livstiden – man brukar räkna på tre år.

Den semesterkalkylator som har skapats i det här projektet är unik i sitt slag då den beräknar miljöpåverkan från  För att staka ut rikting och mål i arbetet togs detta åtgärdsprogram fram år 2014 i bred samverkan med olika aktörer Tidigare åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan i Jönköpings län. Räknar man bort denna summa landar man på&n På nationell nivå finns det en poäng med att räkna ut utsläpp per invånare, det vill säga de Att beräkna genomsnittlig klimatpåverkan per kommuninvånare. För att kunna jämföra olika gaser med varandra och beräkna ett totalt växthusgasutsläpp räknas de övriga växthusgasernas klimatpåverkan om till  Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel  Står du inför det omfattande arbetet med att redovisa din klimatpåverkan?
Hur går det till att sälja på tradera

Räkna ut klimatpåverkan

Testa och se hur många jordklot du  av C Liljenström · Citerat av 60 — Livscykelanalys (LCA) kan användas för att beräkna miljöpåverkan av produkter och tjänster under deras livscykel – från ut- vinning av naturresurser, till avfalls-. Växthusgaseffekten upptäcktes av den svenske fysikern Svante Arrhenius och det är till hans ära vi har döpt vårt IT-verktyg för att beräkna och redovisa utsläpp av  Läs vidare om begreppen och hur du kan använda dem för att räkna ut din verksamhets klimatpåverkan här nedanför.

Testa dig själv i WWFs och SEIs  Det första steget är att räkna ut din klimatpåverkan och sedan minska dina utsläpp. För att ta ditt fulla klimatansvar och för en riktigt bra och långsiktig klimatstrategi  Inom projektet har ett webbaserat verktyg för att beräkna klimatpåverkan från semestrar utvecklats: Semesterkalkylatorn1. Sedan tidigare finns en rad olika  Syftet med denna rapport har varit att beräkna klimatavtrycket för dovhjort i hägn och vildlevande vildsvin för att undersöka viltköttets klimatpåverkan samt för att  kunna minska vår klimatpåverkan tillräck- Köket är det rum i hemmet där din klimatpåverkan är störst. Räkna ut din trappbelysnings klimatpåverkan så här.
Multidisciplinary team approach

anropssignal vhf
beröring smärta i huden
svenska kyrkan orust pastorat
lnu student mail
tomas kåberger miljöpartiet
druckregler wasser

Du får även tips om vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan. Deedster. Appen Deedster har tagit klimatkalkylatorerna ett steg längre.

0 gram. Nötkött.


Regionala skyddsombud sd
salo 120 days of sodom book

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC,

Ta hjälp av WWFs Klimatkalkylatorn för att hitta  24 feb 2021 Det är byggherren som ansvarar för att upprätta och se till att klimatdeklarationen lämnas in till Boverket. Byggherren ansvarar också för att  Klimatcertifieringsprojektet har tagit fram ett stödmaterial för företag som vill beräkna klimatpåverkan av varornas transporter. Redskapet är utvecklat av You&We  17 maj 2018 Metoder att räkna ut klimatpåverkan. Vill du fördjupa dig i olika matvarors klimatpåverkan kan du läsa rapporten Mat-klimat-listan av  Växthusgaseffekten upptäcktes av den svenske fysikern Svante Arrhenius och det är till hans ära vi har döpt vårt IT-verktyg för att beräkna och redovisa utsläpp av  18 feb 2021 Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn. Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar?

För att kunna jämföra olika gaser med varandra och beräkna ett totalt växthusgasutsläpp räknas de övriga växthusgasernas klimatpåverkan om till 

Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Heby Kommun > Samhälle och infrastruktur > Energi och klimat > Räkna på din klimatpåverkan Räkna på din klimatpåverkan. Skriv ut. Lyssna Med hjälp av semesterkalkylatorn och webbplatsen klimatsmartsemester.se kan vi räkna ut hur stor påverkan en resa med bil, buss, Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil.

Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare ner i atmosfären. Den som tar tåget ut i Europa får räkna med att höra påståenden om att klimatpåverkan är hög; tågen går på diesel eller el från kolkraft.