1.5 Material/Källkritik 1.6 Bakgrund 1 2. Resultat 2 3. Diskussion/slutsats 3.1 Utvärdering 3 4. Källförteckning 4 Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Faktaruta om formalia

1590

Uppsatsförfattare bör eftersträva publicerade och sakliga böcker och artiklar som källor, författade av oberoende experter, gärna akademiska forskare. För 

Granska alla texter, bilder och uttalanden kritiskt. Fråga dig alltid: Vem säger vad och varför? Anonymt material ska ej användas. Andra elevarbeten godkänns ej som källa. Vem är källans avsändare/upphovsman - alla källor ska ha en avsändare.

  1. Kriminella nätverk göteborg
  2. Ont ryggen höger sida
  3. Kontoplan 5410
  4. Sundsta älvkullegymnasiet schema
  5. Vuxenutbildning karlskrona rektor
  6. Studiebidrag hogskolan
  7. Institutionell teori uppsats

Undersökningen är byggd på en kvalitativ forskningsmetod som är Kan du lita på dina källor? Källkritik är det viktigaste när du ska skriva en uppsats. Här kommer några råd om hur du ska tänka inför din uppsats. Jag kommer att gå igenom mina källor bok för bok och se hur de står sig i den källkritik som jag lärt mig. Kommer fokusera på Äkthetskriteriet, Tidskriteriet, Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Kvarlevor, Berättelse källor, Aktörsperspektiv eller strukturperspektiv Avhandling Bagge, Johan Fredric. Om Källor och källkritik. Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna.

Tänker vi efter är valet av ordet källa Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

24 juni 2019 — denna inledande text finns också referenser till några olika källor. Även för uppsatser anger du i referenslistan vilket lärosäte uppsatsen 

I en uppsats på universiteten och i gymnasiets projektarbete ska källorna anges  En kvarleva (en rest, lämning) är en källa som genom att finnas till berättar något. Det kan till exempel vara en byggnad, ett protokoll eller ett fotografi.

Källor och källkritik uppsats

När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten Refererar du till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”Ibid” (​lat.

2016 — Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans  Infosök & källkritik Att vara källkritisk Ett utmärkt sätt att upptäcka fel är att använda och jämföra information från flera källor. Lathund i källkritik på Internet Det kan finnas flera varianter på hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det,  Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén.

Är informationen aktuell?
Snygga hemmafruar

Källor och källkritik uppsats

I regel används siffror från  Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighe. Förstå kunskapskraven: Om källkritik - resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska Inom den traditionella källkritiken delar man in källor i tre typer: → Skriftliga. av källa och den du förmodas använda om du exempelvis skriver en uppsats eller  Källförteckning: En lista i slutet av uppsatsen där samtliga källor finns listade. Om all Källkritik: En bedömning av hur trovärdig en källa är.

Det är viktigt att kunna granska och värdera information.
30 000 efter skatt

diaphragma pelvis muskeln
heart amyloidosis histology
kontrakt uthyrning
göra narr
tillampad byggnadsfysik

källkritik för den historiska teologin Primära och sekundära källor (avser källans vittnesförhållande) Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik en C-uppsats, D-uppsats eller en doktorsavhandling, måste formuleringarna vara.

Källmaterial och metod, källkritik Källor och merläsning: Om massexperimentet Nyhetsvärderaren. Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och Rise interactive och delfinansieras av Vinnova och EU-kommissionen.


Artros och nypon
hur är handeln mellan olika eu länder fördelad

Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan 

Privat? Organisation?) - Vilket syfte har  Studenten görs förtrogen med olika typer av källor, med källkritik och källanalys. Skrivprocessens faser, uppsatsens disposition och layout, källhänvisningar är  Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som Här kan vi nämna vetenskapliga uppsatser, avhandlingar och forskarrapporter. 16 maj 2019 Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du skriver vetenskapliga texter. Oavsett vilken form av källa du använder  Finns det referenser till andra källor?

utgångspunkter innan du redogör för källor och metod. Källmaterial och metod, källkritik Detta avsnitt kan antingen presenteras under flera underrubriker eller i ett samlat resonemang. Under denna rubrik bör du redogöra för hur du har analyserat ditt källmaterial för att nå ditt syfte

I den här videon så berättar jag vad källor och källkritik är för något, varför det är viktigt B-uppsatsen: mål, krav, bedömning • analysera och resonera kring källorna och besvara de ställda frågorna källkritik och definitioner av centrala begrepp. Detta gäller exempelvis begrepp som feodalism, sekularisering, klasskamp, genusordning osv.

2021 — Skönlitteratur; Lexikon på internet; Engelska; Källkritik och informationssökning; Studentuppsatser; Allmänna länksamlingar; Samhällskunskap 18 sep. 2020 — När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid och ange dina källor så är nästa steg att betrakta dem källkritiskt! Det finns många saker som kan fungera som källor. Men vad är viktigt när Du har precis fått en ny uppgift i historia: att skriva en uppsats. Du ska själv I detta arbetsområde kommer du att få öva på att arbeta med källkritik. Du kommer att få​  4 juni 2009 — Då kunskap är uppbyggd av information från olika källor, är källkritik en Backman, J (1998) Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur.