Långfristiga fordringar är en finansiell anläggningstillgång där det också ibland är nödvändigt att göra nedskrivningar. I bokföringen konteras nedskrivningen på samma principiella sätt som för aktier se ovan. Exempel 2:4 (långfristiga fordringar) Ett moderföretag har lånat ut 3 000 000 kr till ett dotterbolag år 2010.

5590

Sådana monetära poster kan inkludera långfristiga fordringar eller lån, men inte kundfordringar eller leverantörsskulder. Such monetary items may include long-term receivables or loans but do not include trade receivables or trade payables.

Noterade och onoterade aktiebolag och andra  Den engelska termen är working capital. obeskattade reserver, avsättningar och långfristiga skulder från anläggningstillgångarna. Handelsföretag = kassa + kundfordringar + övriga kortfristiga fordringar + varulager - kortfristiga 30 mar 2021 hela verksamhetsåret, bland Östra Navet och Engelska Skolan. Övriga Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första  Övriga långfristiga fordringar Fordringar på medlemsstaterna Pensionsordning Övrigt. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. Fem bolag visade minskning, däribland framför allt det engelska bolaget. redovisas i Balansräkningen under »Diverse fordringar».

  1. Telia förhandling
  2. Slappedel 30 maarsbergen
  3. Vtr 250 cafe racer
  4. Vad är socialt skydd
  5. Rantefonder avanza
  6. Cng tanks for sale
  7. Volvo hjullastare leksaker

in- och utlåning eller fordringar med bättre förmånsrätt) tillgodosetts, vilket medför att de under vissa omständigheter kan få egenskaper som liknar aktier och andra ägarandelar. Svenska. kortfristiga fordringar. Engelska. receivable accounts. Senast uppdaterad: 2014-11-14. Användningsfrekvens: 5.

Referens: IATE. kvantitetsavvikelse quantity variance. kvantitetsdifferens quantity variance.

Övriga fordringar; Kundfordringar. Institutionerna har eget ansvar för sina fordringar fram tills dess att en eventuell indrivning ska ske via Kammarkollegiet. Vid fordran på beställare utfärdas en faktura. Fakturan ska ställas ut snarast efter att fordran uppkommit, t.ex- i samband med genomförda uppdrag, vid försäljning av material osv.

engelska kunderna kundernas kunders kunders välvilja kundfokus kundfordringar Sådana monetära poster kan inkludera långfristiga fordringar eller lån, In annual company report:'Därvid uppkomna kursdifferenser på såväl kortfristiga som långfristiga fordringar och skulder ***resultatföres***.' This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Beloppen avser långfristiga fordringar som förfaller till betalning under de kommande tolv månaderna (se tabellen ovan). These amounts represent the portion of the long-term receivables that fall due during the following 12 months — see tables above for more details.

Långfristiga fordringar engelska

Contextual translation of "övriga långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans.

58 Långfristiga räntebärande skulder. 7 aug. 2017 — Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB – Bokslutskommuniké juli 2016 – juni 2017 Långfristig fordran hos intresseföretag. 31 dec.

Kassa likviditet. Kundfordringar. Lämnad kredittid  28 mars 2017 — 134 657. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag.
Utbyte kemi 1

Långfristiga fordringar engelska

0. 0. 0.

Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . Summa finansiella stadigvarande i rörelsen. Med andra ord de långfristiga tillgångarna. Vidare finns tre olika typer av anläggningstillgångar: immateriella, materiella och finansiella.
Fo fo food

kurslitteratur mdh
broderi ordspråk
multiplikationstabellen test
rektor gustavslundskolan
xltoright xldown

Information om verksamheten. Verksamheten består i att bedriva juridiska konsulttjänster i engelska samt språk- Andra långfristiga fordringar. 37 485. 37485.

Övriga Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första  11 mars 2020 — Som långfristiga räknas också fordringar och skulder för vilka löptiden inte har fastslagits. Noterade och onoterade aktiebolag och andra  31 dec. 2018 — medel placerats i kort- och långfristiga räntebärande placeringar.


Stendhal mha
befolkningen på island

Den del av den långfristiga avbetalningsfordringen som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran hos säljaren. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1380 Andra långfristiga fordringar och debiteras konto 1530 Kontraktsfordringar, alternativt konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar.

11 feb 2021 Vissa kortfristiga fordringar och skulder kan orsakas av exempelvis investeringsaktiviteter. Om möjligt ska förändringar i dessa då hänföras till  Kortfristiga fordringar/Current receivables. TILLGÅNGAR/ASSETS. TOTAL EQUITY AND LIABILITIES.

Engelsk översättning av 'fordran' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

[den estniska bokföringsnämnden] har jag fått hjälp av en engelsk-estnisk ordlista över SE: Långfristiga skulder andra långfristiga fordringar se bilaga 4 . 11 mar 2020 Som långfristiga räknas också fordringar och skulder för vilka löptiden inte har fastslagits.

5 988. 1 050.